Zarządzanie procesowe w naszej firmie

Zarządzanie procesowe w naszej firmie

Adonis na stałe zagościł w naszej Spółce. Mityczna postać ze starożytnej Grecji zmieniła profesję. Kim jest i czym współcześnie zajmuje się ulubieniec Afrodyty? Przeczytajcie.

"Proces to zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu”. Zarządzanie procesowe jest częścią naszej kultury organizacyjnej. To jeden z jej najistotniejszych elementów. Od dłuższego czasu modelujemy i optymalizujemy wszystkie procesy zachodzące  w naszej Spółce. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu zarządzania, który w głównej mierze opiera się na zarządzaniu poszczególnymi działami, podejście procesowe polega na identyfikacji i optymalizacji procesów zachodzących często w kilku różnych obszarach działalności firmy. Istotą zarządzania procesowego jest ciągłe doskonalenie i usprawnianie wszystkich działań wewnątrz organizacji. Skuteczne i sprawne zarządzanie wymaga stosowania odpowiednich narzędzi wspierających naszą codzienną pracę związaną z procesami. 

Rezultatem analizy dostępnych na rynku narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie procesami jest wybór programu Adonis. Program powstał na Uniwersytecie Wiedeńskim i szybko stał się popularnym rozwiązaniem wśród firm stosujących podejście procesowe. Przy pomocy Adonisa możemy w łatwy i intuicyjny sposób modelować wszystkie procesy zachodzące w Spółce, analizować je i poddawać optymalizacji.

Jesteśmy w początkowej fazie wdrażania rozwiązania. Stworzyliśmy swoją mapę procesów oraz opisaliśmy najważniejsze z nich. To początek naszej przygody z Adonisem. Jesteśmy świadomi, że praca z procesami tak naprawdę nigdy się nie kończy. Doskonalenie i optymalizacja to działania o charakterze ciągłym, które są istotą działalności naszej Spółki.

 

 

 

Źródła:

1. norma ISO 9001 - definicje

2. https://pl.boc-group.com/produktow/adonis/ 

 

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus