Badanie Satysfakcji Pracowników WINS

Badanie Satysfakcji Pracowników WINS

Zgodnie z naszą kulturą organizacyjną, której fundamentem są wartości z szacunkiem na czele, postanowiliśmy jeszcze lepiej zadbać o atmosferę panującą w Web INnovative Software przeprowadzając badanie satysfakcji pracowników. Cenimy sobie różnorodność i jesteśmy otwarci na zdanie każdej osoby w naszym zespole. W związku z tym bardzo ważna była dla nas próba określenia poziomu satysfakcji wszystkich osób oraz zebranie z ich strony feedbacku i wskazówek na temat tego, co można usprawnić w naszej organizacji. By każdy czuł się komfortowo i bez skrępowania wypowiadał swoje zdanie, postawiliśmy na anonimową wersję badania. Pozwala to uniknąć niedopowiedzeń i tendencyjnych, zawyżonych odpowiedzi w obawie przed zewnętrznym odbiorem wypowiedzi. Daje to również poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza u osób z krótszym stażem pracy w firmie. O komfort zadbaliśmy również w odniesieniu do samej formy badania. Z pomocą przyszła opcja formularza Google z możliwością dostosowania, nie tylko wizualnej części narzędzia ale również dająca wachlarz możliwości wyboru skal odpowiedzi. Większości postawiliśmy na pięciostopniową skalę Likerta oraz pytania otwarte, by jeszcze lepiej rozumieć potrzeby oraz propozycje naszych kolegów i koleżanek.

badanie satysfakcji pracowników - ankieta

Badanie satysfakcji pracowników Web INnovative Software obejmowało 7 obszarów. Pytania wchodzące w ich skład były jednak częściowo przemieszane, by zmniejszyć ryzyko tendencyjnych, nieprzemyślanych odpowiedzi. Tematyka pytań sprowadzała się do:

  1. Satysfakcji pracownika

  2. Organizacji pracy i ergonomii

  3. Kultury organizacyjnej

  4. Motywacji

  5. Kultury feedbacku

  6. Barier i propozycji usprawnień

  7. Relacji z liderem

Forma jaką przyjęliśmy, miała postać kwestionariusza, zawierającego 32 pytania. Poprzedzona była jasnym wyjaśnieniem celu badania oraz mailingiem wewnętrznym. Do odpowiedzi ustosunkowało się 50 osób. Oto jakie wyniki uzyskaliśmy z podziałem na obszary.

 Satysfakcja pracownika WINS

Pierwszym obszarem była ogólna satysfakcja z pracy w Web INnovative Software. Jak wskazały wyniki, aż 98% osób uważa WINS za komfortowe miejsce pracy. Jest to niewątpliwym sukcesem i jeszcze bardziej motywuje do tego, by nieustannie pielęgnować atmosferę jaka u nas panuje.

badanie satysfakcji pracowników - komfortowe miejsce pracy

Pracę w naszej organizacji poleciłoby swoim znajomym 96% osób. Natomiast wszyscy - 100% - zgodnie deklarują chęć pracy w WINS w ciągu 2 najbliższych lat, co jest wspaniałą wiadomością. Osoby biorące udział w badaniu wykazywały najważniejsze dla nich czynniki, wpływające na komfort i zadowolenie z pracy. W największej mierze, bo w 64%, była to atmosfera w pracy. Następnie plasowały się odpowiedzi odnoszące się do poczucia realnego wpływu (22%) oraz rozwoju swojej pasji (10%). Wśród odpowiedzi pojawiły się także: możliwość uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach (2%) oraz zarobki (2%).

badanie satysfakcji pracowników - atmosfera

Wiemy również , że swoboda wypowiedzi ma znaczenie dla zadowolenia, a aż 48% osób w WINS uważa, że może to robić otwarcie i bez skrępowania. Co z pozostałymi? Z tym stwierdzeniem "raczej zgadza się" 42% osób. Badani którzy nie mają zdania (8%) i którzy nie zgadzają się z tym (2%) dali nam wyraźny sygnał by poprawić ten obszar w organizacji. Grono osób (56% - zgadza się z tym i 26% zdecydowanie się zgadza) ma poczucie, że ich zdanie jest brane pod uwagę jeśli chodzi o decyzje podejmowane w firmie.

Organizacja pracy i ergonomia

Kwestią, która była bardzo ważna do poruszenia, to organizacja pracy. Web INnovative Software może poszczycić się mianem turkusowej organizacji. Praca w myśl tego stylu zarządzania opiera się na procesach i kompetencjach. Dlatego też niezwykle istotne było zebranie informacji zwrotnych, zarówno w obszarze współpracy jak również samej ergonomii pracy, która także odgrywa dużą rolę, wspierając efektywność. Jak wynika z przeprowadzonego badania, przepływ informacji w organizacji, 60% badanych ocenia jako bardzo dobry, a 36% jako dobry. Cieszy nas fakt, iż nikt nie wskazał na negatywny aspekt tego obszaru w firmie. Pozostałe 4% osób oceniło bowiem przekaz ten, jako wystarczający. W obszarze komunikowania zmian jakie zachodzą w WINS, większość osób czuje się dobrze (58%) i bardzo dobrze (34%) poinformowana. Przeciętnie obszar ten ocenia 8% osób, co wskazuje, że powinniśmy w dalszym ciągu stawiać na usprawnianie komunikacji. Wówczas każdemu z nas pracować będzie się jeszcze lepiej. Innym bardzo ważnym aspektem, co do którego poprosiliśmy o ustosunkowanie się, był stopień w jakim, informacje dotyczące zadań, które wykonujemy zostały przekazane danej osobie. Zdecydowania większość, bo aż 68% czuje się poinformowana w stopniu dobrym, natomiast 26% w bardzo dobrym. Przeciętnie poinformowane osoby stanowią 2%, podczas gdy 4% osób czuje się słabo poinformowana w obszarze w jakim działają i się rozwijają. Jest to dla nas jasny sygnał by poprawić ten obszar. Wiemy jak ważne jest poczucie wsparcia i jasne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, zwłaszcza gdy rozpoczynamy nowe dla siebie zadania.

badanie satysfakcji pracowników - agile

Budujące natomiast informacje pojawiły się w temacie rozumienia swojej roli w firmie i wkładu w sukcesy WINS. Tu 52% osób rozumie, to w stopniu bardzo dobrym, a 46% w dobrym. Pozostałe 2% to ustosunkowanie się na stopniu: przeciętnym

Kultura organizacyjna

Obszar o który dbamy każdego dnia, to kultura organizacyjna oparta na solidnych fundamentach, jakimi są wspólnie wypracowane wartości. Szacunek, otwartość, równość, zaufanie, współpraca i innowacyjność, to nie tylko puste słowa. Tym kierujemy się każdego dnia. Jest dla nas naturalne. Zawrzeć to możemy w dwóch słowach - “bycie fair”. Taką postawę przyjmujemy zarówno, co do siebie nawzajem jak i do klientów oraz osób spoza firmy. Również rekrutacja do Web INnovative Software, odbywa się w sposób nietuzinkowy, ponieważ proces ten również opieramy na wartościach. Kompetencje są ważne, jednak nie najważniejsze. O wiele bardziej liczy się dla nas to, jaki człowiek jest. W związku z tym również tego obszaru nie mogło zabraknąć w badaniu satysfakcji WINS. Okazało się, że zdecydowana większość, bo 96% osób, wie co charakteryzuje naszą kulturę organizacyjną.

badanie satysfakcji pracowników - kultura organizacyjna

Nie zapominamy jednak o pozostałych osobach. Jest to dla nas jasny sygnał by w dalszym ciągu, każdego dnia, dbać o nasze fundamenty. Pamiętajmy również, że kultura organizacyjna, to nie jest coś, co jedynie pięknie prezentuje się w broszurach i na stronie internetowej organizacji. Jest to coś, co sami tworzymy i nieustannie budujemy. Poczucie realnego wpływu na jej kształtowanie wyraziło 86% badanych. Pozostali nie mieli zdania w tej kwestii (8%) lub nie zgadzali się (łącznie 4 %) z tym, że w jakikolwiek sposób tworzą “serce” firmy. Wysokie wyniki w poczuciu wpływu, niewątpliwie łączą się z deklaracją 60% osób, że wartości WINS są całkowicie spójne z tymi, które oni sami wyznają. W dużym stopniu są zbieżne w przypadku 38% osób. Dodatkowo 80% osób zgadza się z tym, że nasza kultura organizacyjna jest praktykowana w każdym miejscu w firmie. Niestety 16% osób nie ma w tym obszarze zdania, podczas gdy 4% osób zauważa, że nie wszędzie ma to miejsce. Dziękujemy za wasze szczere odpowiedzi, ponieważ jest to wskazówka, by zatroszczyć się o to jeszcze bardziej z większą uważnością.

Motywacja 

W przypadku obszaru motywacji, zespół udzielił bardzo ciekawych odpowiedzi, głównie na pytania otwarte. To co w największej mierze, u większości, stanowi motywację do pracy w Web INnovative Software to: atmosfera, fajni  i pozytywni ludzie, rozwój pasji, ciekawe, różnorodne projekty oraz poczucie realnego wpływu.

 badanie satysfakcji pracowników - motywacja

Cieszymy się, że satysfakcję daje większość osób możliwość tworzenia ciekawego oprogramowania, czy praca przy aplikacjach mobilnych. Ceniona jest także możliwość pisania artykułów, a sama liczba czytelników na naszych poradnikach (Poradnik Przedsiębiorcy i Poradnik Pracownika) tylko potwierdza, jak wiele one wnoszą w życie naszych klientów, pomagając im poprzez dostęp do eksperckiej wiedzy, przekazanej przystępnym, zrozumiałym językiem. Motywacja pokrywa się ściśle z tym, co wskazywane było jako obszar największej satysfakcji z pracy w firmie. Jednocześnie grono osób jest przekonanych, że dobrymi usprawnieniami będzie jeszcze większa dbałość o integrację zespołów i sumienniejsze przedstawianie nowego członka zespołu. Tu mamy na uwadze proponowane przez nasze koleżanki i kolegów, rozwiązanie w postaci mapy kompetencyjnej, by sprawniej odszukać osobę posiadającą odpowiednie umiejętności specjalistyczne. W tym zakresie pewne kroki zostały już podjęte, podobnie jak uruchomienie nowego czatu. Intensywnie myślimy także nad wideo konferencjami między działami, które ułatwią współpracę i będą jednocześnie możliwością do częstszego “spotkania” na naszym zespołem w Jeleniej Górze :)

 Kultura feedbacku

Kolejny moduł pytań dotyczył kultury feedbacku, którą sukcesywnie wdrażamy w Web INnovative Software od listopada 2018 roku. Liczne badania wskazują, że ocena pracownicza kojarzona jest negatywnie, generując duży poziom stresu i powodując dyskomfort. Wszystko to, na pewno obniża satysfakcję i zaangażowanie wpływając negatywnie na efektywność wielu osób. W związku z tym, od ponad pół roku postanowiliśmy praktykować inną formę udzielania informacji zwrotnej, tak by wspierać ludzi i pomagać im wzrastać. Osoby biorące udział w badaniu w zdecydowanej większości uważają, że kultura feedbacku jest praktykowana w WINS (58% - w stopniu dobrym, 22% - w stopniu bardzo dobrym). Jako przeciętną, praktykę tę wskazało 16% osób podczas gdy 2% twierdzi, że niestety nadal jest to na poziomie słabym. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany wymagają czasu i konsekwencji, dlatego jeszcze intensywniej zajmiemy się tym obszarem. Tym bardziej, że osoby, które otrzymują regularny feedback od swojego lidera to 69%, a nadal grono 31% twierdzi, że w przypadku tak nie jest. To jedna z kwestii, która została omówiona jako niezbędna, by wprowadzić usprawnienia “od zaraz”, ponieważ zależy nam na tym, by każdy znał obszary w których świetnie sobie radzi oraz wiedział, co i w jaki sposób może usprawnić.

badanie satysfakcji pracowników - feedback

Bariery i propozycje usprawnień

Cieszy fakt, że w przypadku pytań otwartych WINSowy zespół wykazał się dużym zaangażowaniem, udzielając wielu cennych wskazówek i wskazując możliwości rozwiązań obszarów problematycznych. Bariery jakie w głównej mierze były poruszane, tyczyły się przekazu informacji dotyczących aktualizacji, dyżurów na supporcie, nie mówieniu wprost o pewnych kwestiach oraz założeń przekazywanych zbyt późno. To bardzo ważne, by każdy zespół miał świadomość jakie zadania na siebie przyjmuje, dlatego ponownie powróciliśmy do prezentowania założeń końcem miesiąca poprzedzającego.

badanie satysfakcji pracowników - idea

Wskazówki jakich najczęściej udzielano, jeśli chodzi to w jaki sposób możemy poprawić ergonomię pracy, to klimatyzacja w każdym pomieszczeniu (na pewno upały jakie w ostatnim czasie nas nawiedzają, miały na to swój wpływ ;) ). Ponadto padły sugestie dotyczące biurek, podnóżków i podkładek pod myszy ze specjalnym miejscem na nadgarstek. Wiemy jak ważne jest, by miejsce pracy z uwagi na wyposażenie, dawało komfort, więc działamy w tym obszarze. Wiemy też o potrzebie związanej z większą ilością roślin w pomieszczeniu. Tu liczymy na odpowiedzialność i deklarację dbania o zielone nabytki ze strony firmowego zespołu. Wszystkie sugestie odnosimy także do naszego zespołu w Jeleniej Górze:)

Relacja z liderem

Obszar, który z punktu widzenia sposobu w jaki współpracujemy w WINS tworząc zespoły, nie mógł zostać pominięty, to relacje z liderem. W myśl naszej kultury organizacyjnej,  lider to pełnoprawny członek zespołu, który dodatkowo powinien wspierać innych w rozwoju, przekazywać regularny feedback oraz rozumieć strategię biznesową firmy tak, by ukazywać wszystkim członkom zespołu spójność pomiędzy wykonywanymi zadaniami, a  kierunkiem w jakim chcemy zmierzać. WINSowy zespół wskazał wiele umiejętności jakie powinny cechować dobrego lidera, co na pewno stanowi ogromną wskazówkę. Co więcej, w pytaniu o to: "jaką umiejętność powinien doskonalić Twój lider" otrzymaliśmy solidny feedback:) Zdecydowana większość przyznała, że udzielanie informacji zwrotnej i zdolności komunikacyjne, to nadal obszar do rozwoju. Ponadto pojawiały się odpowiedzi dotyczące: umiejętności podejmowania decyzji i ustalania priorytetów, zarządzania czasem i organizacji pracy oraz zarządzania emocjami. To główne obszary, którymi możemy objąć wszystkie odpowiedzi. 

badanie satysfakcji pracowników - leader

Podsumowując, zdecydowana większość zespołu firmowego jest zadowolona z tego jaka atmosfera panuje w Web INnovative Software (58%-zdecydowanie się zgadza, 36%-zgadza się). Są to bardzo budujące wyniki. Co więcej, pamiętajmy, że każdy z nas bezpośrednio wpływa na całą organizację, a tym samym również na wzajemne zadowolenie i poczucie satysfakcji z tego, co i jak robimy. Liczne odpowiedzi dające wskazówki, co należy poprawić i jakie usprawnienia można wprowadzić, to cenny feedback. Musimy mieć oczywiście świadomość, że nie w każdym obszarze będą one możliwe np. ze względu na ograniczenia w pomieszczeniu (np. większa jadalnia) jednak wiemy już, że powinna wówczas pojawić się odpowiednia informacja w tym obszarze, by każdy miał pełne zrozumienie sytuacji, która opiera się ściśle na kierunku w jakim zmierza firma. Jednocześnie bardzo dziękujemy za tak odpowiedzialne i pełne zaangażowania podejście do badania satysfakcji w WINS. Mamy nadzieję, że wprowadzone w odpowiedzi, na nie zmiany przyczynią się do jeszcze większego zadowolenia :) 

badanie satysfakcji pracowników - good job  

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus