Zarządzanie jakością w firmie WINS zgodne z ISO 9001

Zarządzanie jakością w firmie WINS zgodne z ISO 9001

W ostatnim tygodniu maja w naszej firmie odbył się zewnętrzny audyt ISO. Był to audyt certyfikacyjny, który obejmował zarówno przegląd dokumentacji, jak i ocenę procesów.

ISO 9001 - czym jest i dlaczego jest ważne?

ISO 9001 to globalnie uznawany standard dotyczący Systemu Zarządzania Jakością, który kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług oraz na optymalizację wewnętrznych procesów w firmie. Certyfikacja ISO 9001 świadczy o odpowiedzialnym i profesjonalnym podejściu przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności. Wdrażanie i utrzymywanie norm prowadzi do poprawy efektywności, doskonalenia zarządzania, redukcji kosztów operacyjnych, zdobywania przewagi konkurencyjnej, poprawy reputacji firmy oraz przyciągania nowych klientów.

Jak w praktyce wygląda audyt ISO 9001?

Audyt ISO 9001 to zewnętrzna kontrola mająca na celu weryfikację zgodności procesów firmy z międzynarodową normą. Proces audytu obejmuje wywiady z kadrą zarządzającą i pracownikami, przegląd dokumentacji oraz obserwację różnych obszarów systemu i realizowanych procesów. Sprawdzane były oba nasze oddziały: we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.

Audytorzy dokładnie analizują, czy wszystkie procedury są przestrzegane, a dokumentacja jest zgodna z wymaganiami normy ISO 9001. Oceniane są również skuteczność i efektywność wdrożonych procesów, a także zaangażowanie pracowników w utrzymanie wysokich standardów jakości. Po zakończeniu audytu otrzymujemy szczegółowy raport z rekomendacjami, co pozwala nam na dalsze doskonalenie i utrzymanie certyfikatu ISO 9001.

Kultura procesowa - z nią nam po drodze!

Jako organizacja, koncentrujemy się na promowaniu kultury procesowej w naszej firmie. Jest to zaplanowane i systematyczne działanie niezbędne do tworzenia naszych produktów: systemów online wFirma dla przedsiębiorców, wFirma dla biur rachunkowych oraz 5 Ways... - systemu komunikacji z klientami. Celem jest spełnienie najwyższych standardów jakości. Dzięki nawykowemu wdrożeniu wielu procesów, audyty nie stanowią dla nas wyzwania, co udowodnili nasi dzielni strażnicy jakości (QA), aktywnie uczestniczący w wywiadach!

Nieustanne doskonalenie i kolejna weryfikacja za rok

Mamy oficjalny wynik zewnętrznego audytu ISO z decyzją o przyznaniu Certyfikatu na kolejne 3 lata! Jednak w dalszym ciągu doskonalimy nasze działania, aby sprostać wymaganiom i podnosić jakość naszych usług.

Naszym celem jest nie tylko uzyskanie pozytywnej oceny, ale również stałe dążenie do innowacji i poprawy procesów, co pozwala nam utrzymać najwyższe standardy i sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Te ciągłe ulepszenia zapewniają, że jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłe wyzwania i audyty.

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus