Scrum: Klucz do efektywnej organizacji pracy i współpracy zespołowej

Scrum: Klucz do efektywnej organizacji pracy i współpracy zespołowej

Organizacja pracy oraz skuteczna komunikacja są kluczowe, by osiągnąć sukces. Odpowiednie planowanie, zarządzanie i późniejsza kontrola postępów prac i projektów to elementy, które pozwalają firmom dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i odnosić sukcesy. Dlatego też w czerwcu w Jeleniej Górze odbyło się szkolenie z metody pracy zwinnej, czyli SCRUM.

Czym jest SCRUM?

SCRUM to popularne podejście do zarządzania projektami, szczególnie znane w branży IT, ale w naszej firmie znajduje swoje zastosowanie w każdym zespole. Opiera się na utrzymaniu kontroli nad pracą i zadaniami, również w momencie nieprzewidzianych problemów lub pojawiających się zmian w projektach. Najważniejszym elementem metodyki jest sprint, czyli okres czasu, w którym zespół skupia się na realizacji wyznaczonych celów w ściśle określonym terminie. Podczas planowania sprintu, członkowie zespołu wspólnie ustalają cele, które zamierzają osiągnąć w ciągu tego okresu. Kolejnymi elementami są: codzienne spotkania (daily), które umożliwiają na bieżąco omówienie zadań do wykonania oraz ewentualnych problemów napotkanych w trakcie pracy, przegląd sprintu (review), podczas którego zespół prezentuje osiągnięte wyniki i dostarczone rozwiązania oraz retrospekcja sprintu, czyli okazja do omówienia pracy zespołu i znalezienia sposobów na poprawę procesów oraz efektywności pracy.

Jak przebiegało szkolenie?

Po raz kolejny doświadczony Agile Couch, pan Jacek Wieczorek, z którym mamy okazję często współpracować, wprowadził kolejne dwa zespoły do tematyki SCRUM. Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną, podczas której poszerzyliśmy i ugruntowaliśmy  wiedzę związaną z założeniami tej metodyki pracy oraz na część praktyczną, gdzie zastosowaliśmy zdobyte wiadomości przy wspólnej pracy nad konkretnymi problemami i wyzwaniami, które wcześniej omówiliśmy wraz z prowadzącym.

Jedno z ćwiczeń polegało na opisaniu na kartkach, jakie według każdego z nas zmiany powinniśmy wprowadzić, aby usprawnić pracę w zespole. Wszyscy mieliśmy okazję zagłosować na te propozycje, które uważaliśmy za najważniejsze i które chcielibyśmy wdrożyć jako pierwsze.

Ponadto, mieliśmy zadanie, które umożliwiło nam porównanie dwóch metodyk zarządzania projektami: Agile i Waterfall. To wszystko miało wypracować konkretne rozwiązania i usprawnienia, które przyczynią się do zwiększenia efektywności i lepszej komunikacji w zespole, a tym samym do szybszej realizacji projektów.

Podsumowanie

Dla nas szkolenie okazało się cenną lekcją i krokiem w stronę bardziej efektywnej i zgranej pracy zespołowej. Po szkoleniu zaczęliśmy wprowadzać zmiany, które w bardzo krótkim czasie zaczęły przynosić widoczne efekty, a poruszane problemy, które omawialiśmy na szkoleniu, zostały rozwiązane. Dla nas szkolenie okazało się cenną lekcją i krokiem w stronę bardziej efektywnej i zgranej pracy zespołowej.

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus