Jak efektywnie zarządzać przez wartości, czyli szkolenie dyrektorów i liderów WINS

Jak efektywnie zarządzać przez wartości, czyli szkolenie dyrektorów i liderów WINS

W ostatnich trzech miesiącach w oddziale WINS w Jeleniej Górze odbył się cykl warsztatów pod tajemniczą nazwą "Zarządzanie przez wartości". Wzięło w nim udział 12 kluczowych pracowników naszej firmy - dyrektorów i liderów. Spotkania miały na celu nie tylko pogłębienie wiedzy na temat wartości firmowych, ale również rozwój umiejętności zarządczych i odpowiedniego kierowania zespołami.

Jak przebiegło szkolenie oraz jakie wartości wyznajemy w naszej firmie? O tym więcej poniżej!

Wartości to coś, co nas łączy

Wspólnie wyznawane wartości to coś, co pozwala nam na codzienną wspólną pracę i daje możliwość wzajemnego zrozumienia i kooperacji, opierając się przy tym na tych samych podstawach. Wartości, które wyznajemy zostały wspólnie ustalone i spisane - oto i one:

  • Szacunek

Słuchamy innych bez osądzania ich wyborów i podejmowanych przez nich decyzji. Bierzemy pod uwagę odmienny punkt widzenia.

  • Równość

Każdy z nas jest unikalnym członkiem zespołu. Dążymy do wspólnego celu, dlatego wszystkie pomysły są równie ważne.

  • Otwartość

Doceniamy niestandardowy sposób myślenia oraz odwagę w wyrażaniu własnego zdania i punktu widzenia.

  • Zaufanie

Działamy zespołowo, mamy zaufanie do siebie i swojej pracy. Profesjonalizm w codziennych obowiązkach pomaga nam budować wizerunek lidera w branży, któremu ufają klienci.

  • Współpraca

Dzięki docenianiu różnic razem budujemy więcej niż osobno. W naszej pracy dążymy do synergii, kierujemy się podejściem win-win.

  • Innowacyjność

Kreatywność każdego z nas sprawia, że standardowe usługi przekształcamy w innowacyjne rozwiązania.

Zarządzać przez wartości - czyli jak?

Zarządzanie przez wartości obejmuje zakres działań związanych z planowaniem, decydowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem opierając się przy tym na wartościach przedsiębiorstwa z zamiarem osiągnięcia zamierzonych wcześniej celów i osiągnięć.

  • Spotkanie wprowadzające (8 kwietnia 2024 r.)

  • Warsztaty I (25-26 kwietnia 2024 r.)

  • Warsztaty II (23-24 maja 2024 r.)

  • Warsztaty III (18-19 czerwca 2024 r.)

Całe szkolenie było naprawdę obszerne, na sam początek odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu usystematyzowanie wiedzy. Sesja ta pozwoliła uczestnikom na dokonanie weryfikacji własnych poglądów oraz zrozumienie wartości związanych z ich pracą w organizacji. Kolejne spotkania były już w formie warsztatowej, pozwalające w na zrozumienie teorii w praktyce.

Interaktywne ćwiczenia i bogate dyskusje zapewniły, że każde spotkanie było nie tylko okazją do nauki, ale również momentem na refleksję nad wyznawanymi wartościami. Co istotne, po każdym dniu warsztatów uczestnicy mieli okazję do nieformalnych spotkań podczas wieczornej kolacji, gdzie w luźnej atmosferze dzielili się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami.

Szkolenie „Zarządzanie przez wartości” nie tylko wzmocniło kompetencje liderów w zakresie efektywnego zarządzania zespołami, ale również umożliwiło głębsze zrozumienie kluczowych wartości, które są fundamentem dla sukcesu zarówno indywidualnego, jak i całej organizacji. Dzięki takim inicjatywom nasza firma nieustannie podnosi kwalifikacje swoich pracowników, zapewniając im narzędzia niezbędne do efektywnego i wartościowego zarządzania. Pomaga to budować silne i zmotywowane zespoły, zdolne do realizacji najbardziej ambitnych celów organizacyjnych.

Kulminacyjnym punktem warsztatów było zastosowanie narzędzia MindSonar, które umożliwiło na dokładne przeanalizowanie i zrozumienie, w jaki sposób uczestnicy, jako liderzy przyczyniają się do kształtowania kultury organizacyjnej i za pomocą jakich mocnych stron,a także nad czym mogliby jeszcze popracować.

A co na to uczestnicy…

Wszyscy uczestnicy, wrócili bardzo zadowoleni i gotowi do wprowadzenia zmian w swoje działania, ale także w wyznaczenie kierunku drogi swojemu zespołowi poprzez nową wiedzę i metody pracy grupowej, które nabyli. Wypowiedzi naszych pracowników najlepiej opisują, jak wyglądał cykl szkoleń oraz jakie ważne wartości z niego wynieśli, poniżej kilka z nich:

Ewa (księgowość):

Zarządzanie przez wartości nie jest łatwe i nie ma tutaj ideałów. Jest natomiast ciągłe doskonalenie, jak w ISO. Co ważne takie wspólne spotkania w gronie osób, których zadaniem jest opieka nad innymi, pozwalają nam też skorygować nasze paradygmaty, byśmy nie patrzyli przez pryzmat tylko swojej soczewki.

Marcin N. (IT):

Szkolenie pozwoliło mi dokładnie zrozumieć, że człowiek w życiu, także zawodowym, kieruje się pewnym zestawem wartości, często podświadomie. Dlatego świadome dostrzeganie tych wartości, zarówno w sobie, jak i u innych, pozwala nam lepiej rozumieć siebie nawzajem.

Michał K. (IT):

Podczas całego szkolenia prowadzący podzielili się z nami ciekawymi metodami do pracy w grupie tak, żebyśmy mogli dalej pracować ze swoimi zespołami. Szkolenie było również okazją do spotkania się wieczorem przy dobrym jedzeniu na Jeleniogórskim rynku.

Karolina (marketing):

Dzięki różnorodnym ćwiczeniom i dyskusjom lepiej zrozumiałam swoje motywacje i style myślenia, co przełożyło się na większą samoświadomość i efektywność w zarządzaniu zespołem. Proces ten pozwolił mi dostrzec nowe perspektywy i możliwości, a także wprowadzić drobne zmiany. Intensywne warsztaty, które łączyły teorię z praktyką, dostarczyły nam wielu przydatnych narzędzi do codziennej pracy.

Beata (marketing):

Ten cykl szkoleń miał dla mnie szczególną wartość, w dwóch aspektach równolegle. Pierwszy jest związany ze zwiększeniem świadomości mnie jako lidera, moich mocnych stron i umiejętności, jakimi mogę wesprzeć innych. Ale również tego, nad czym sama mogę pracować. Z kolei druga strona to wskazówki na temat budowania trwałego zespołu. Każdy z jego członków jest różny, ma inne doświadczenia, wiedzę i umiejętności. Łączą nas wspólne wartości, jakimi kierujemy się w życiu.

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus