Spotkanie półroczne - awanse i aspiracje naszych pracowników

Spotkanie półroczne - awanse i aspiracje naszych pracowników

W życiu prywatnym jak i zawodowym warto w pewnych momentach zatrzymać się, spojrzeć wstecz i przeanalizować dokonania, a także zastanowić się nad kierunkiem dalszych działań. W naszej firmie, taki moment nadchodzi podczas cyklicznej retrospektywy oraz raz na pół roku w postaci spotkania półrocznego. To wydarzenie nie tylko umożliwia nam podsumowanie dotychczasowych osiągnięć projektowych, ale też sukcesów osobistych i otwiera drzwi do dyskusji na temat obranych celów na kolejne pół roku. W ten dzień zapadają również decyzje o awansach oraz aspiracjach na wyższe stanowiska.

Czym dla nas jest spotkanie półroczne?

Okres spotkań półrocznych to czas, który zmusza nas do głębszej refleksji nad pracą i kierunkiem, w którym zmierzamy. To okazja do budowania więzi w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz motywowania się nawzajem do osiągania coraz większych sukcesów.

Jak przebiega spotkanie półroczne?

Spotkanie półroczne odbywa się we wszystkich zespołach kompetencyjnych. To czas, gdy każdy z pracowników dzieli się swoimi sukcesami, a także szczerze rozmawia o swoich wyzwaniach i słabościach, które spotkały go przez ostatni czas pracy. W myśl naszych wartości, otwarcie dzielimy się z zespołem naszymi doświadczeniami. Wiemy, jak ważny jest rozwój, dlatego to właśnie wtedy opowiadamy o tym, w którym kierunku chcemy zmierzać i co osiągnąć dla siebie, ale też dla firmy, zgodnie z zasadą WIN-WIN.

Jedną z części spotkania półrocznego jest feedback od kolegów i koleżanek z zespołu. To moment, podczas którego otrzymujemy cenne uwagi na temat naszej pracy, naszych mocnych stron jak i obszarów, które wymagają poprawy. Wszystko po to, by wspólnie rozwijać się i pokonywać trudności, a zarazem dążyć do jeszcze lepszych efektów naszej pracy i móc awansować na wyższe stanowiska. 

W trakcie spotkania każdy z pracowników ma szansę zgłosić swoją aspirację na wyższe stanowisko, a reszta zespołu ocenia, czy jest gotowy na ten krok. Co więcej, jest to czas, gdy zapadają decyzje o awansach. Ostatnie spotkania półroczne zaowocowały dziewięcioma awansami, jak również dziewięcioma aspiracjami.

Udostępnij artykuł na:

Zostań częścią zespołu!

Zacznij z nami budować innowacyjne produkty dla biznesu. Stale szukamy utalentowanych i zaangażowanych ludzi do naszych zespołów.

Dołącz do nas Dołącz do nas
Kaktus